Terug naar media

Actuele trends en ontwikkelingen in Compliance en Risk


Artikel: Actuele trends en ontwikkelingen in Compliance en Risk
Artikel: Actuele trends en ontwikkelingen in Compliance en Risk

We zijn in een heel nieuw tijdperk aangeland in de geschiedenis van de mensheid. Sommige noemen het de digitale revolutie, anderen noemen het datatijdperk of zelfs het tweede machinetijdperk. De mensheid heeft zich razendsnel ontwikkeld en nu leven wij in een wereld waarin technologie en data een hoofdrol spelen.

Op leven en dood

Het kunnen beschikken over technologie en data bepaalt wie wint en wie verliest. Wie leeft en wie sterft. Wie eet en wie honger lijdt. Wie president wordt en wie afdruipt. Wie rijk is en wie arm. Technologie en data zijn overal en bepalen over onze levens en over onze toekomst. Als mens en machine samenwerken, wie neemt dan de beslissingen? En wie bepaalt de spelregels?

Deze ontwikkeling brengt hele nieuwe vraagstukken met zich mee. Hoe zorgen we ervoor dat we het juiste doen? En wat is dan het juiste? En als we weten wat het juiste is, hoe regelen we dit dan? De wet en regelgeving lopen over het algemeen achter deze ontwikkelingen aan. Ze worden gemaakt of aangepast aan de hand van innovaties en ontwikkelingen die zijn doorgemaakt.

Achter de wet aan rennen

CRS, Facta, Basel III/IV, MIFID 2, KYC, PSD2, GPDR, AVG zijn allemaal voorbeelden van complexe wet en regelgeving waar financiële instellingen in toenemende mate mee te maken hebben en waarin het toezicht op naleving hiervan de afgelopen jaren flink is aangescherpt. Als gevolg hiervan stijgt de vraag naar goed opgeleide professionals in de vakgebieden compliance en risk. Voor de toekomst zie ik dan ook een leidende rol weggelegd voor de Compliance en Risk Officers. In deze rol(len) wordt iemand ook wel het geweten van de onderneming genoemd. Deze Officers hebben een verhaal waarmee anderen zich kunnen identificeren en waarmee zij anderen kunnen inspireren. Deze vakgebieden zijn bij uitstek gericht op het toezien op thema’s met een verhaal. De Officer is in de onderneming degene die de wet- en regelgeving kan interpreteren en weet hoe deze zo passend mogelijk toegepast kan worden. Een belangrijke verantwoordelijkheid in deze tijd.

Competenties van levensbelang

Met de bovenstaande trends in het achterhoofd zal de banking professional van nu zich moeten afvragen of hij morgen nog mee kan. Wat zijn nu de doorslaggevende competenties om ook morgen nog de toegevoegde waarde te kunnen leveren?

  • Probleemoplossend denken
  • Samenwerkend vermogen
  • Sociale intelligentie
  • Creativiteit
  • Computational thinking
  • Inzicht in nieuwe media
  • Efficiënte informatieverwerking
  • Zelfregulatie
  • Ondernemend vermogen

Heb jij het in je? Of heb je aanvullingen?
Laat het ons weten.

Barry Schellingerhout
Business Unit Manager bij Octas