Terug naar media

Morgen ben jij nog niet integer


Artikel: Morgen ben jij nog niet integer

Misschien had je het nog niet door, maar compliance is overal. In veel aspecten van jouw dagelijkse leven wordt van jou verlangd dat je wet- en regelgeving naleeft en integer handelt. Denk maar eens aan het afsluiten van een telefoonabonnement waarbij je geïdentificeerd wordt via het storten van € 0,01. Of denk aan het openen van een bankrekening waarvoor je met je identificatiebewijs in persoon naar de bank gaat. En wat dacht je van al jouw gegevens die gecontroleerd worden voordat je een huis kunt kopen? Alles raakt compliance.

Is het nodig?

Wellicht denk je soms; is dat nu wel nodig zoveel wetten en regels? Als je al werkzaam bent in de financiële dienstverlening? Dan ken je echter waarschijnlijk ook voldoende voorbeelden die het grote nut van compliance afdelingen binnen banken en verzekeraars aantonen. Zoals het tegengaan van fraude en witwaspraktijken. Om de risico’s voor een financiële instelling te beperken is compliance van groot belang. Werknemers op het gebied van compliance zijn onder andere verantwoordelijk om te bekijken of er sanctiemaatregelen gelden voor personen, organisaties of landen waar handel mee gedaan wordt. Zij bekijken ook wie de bestuurders zijn van bepaalde organisaties die bijvoorbeeld kredietaanvragen doen en zij kunnen ook onderzoeken of bepaalde klantaanvragen wel integer zijn.

Compliance voor jou als klant

Vanuit het perspectief van de financiële dienstverlener worden risico’s beperkt, dit kan ook in het voordeel van de klant werken. Middels compliance wordt namelijk ook voor de klant in kaart gebracht wat bepaalde (financiële) risico’s zijn bij bijvoorbeeld het afsluiten van een hypotheek, het openen van een lening of het aangaan van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Er wordt dan bepaald of de klant de risico’s die hij loopt kan dragen. Een klant kan dan een goed onderbouwde keuze maken om een samenwerking met de financiële dienstverlener aan te gaan.

Bron: depositphotos.com

Zaken op orde

Klanten verwachten van banken en verzekeraars dat zij hun klantdossiers op orde hebben. De strengere wet- en regelgeving die is opgesteld draagt er aan bij dat banken en verzekeraars er bovenop zitten om afdelingen als Customer Due Diligence (CDD), Know Your Client (KYC) en Financial Economical Crime (FEC) goed ingericht te hebben. Zij beoordelen alle dossiers van bestaande en nieuwe klanten. Zowel klanten als de organisatie in de financiële sector hebben er baat bij om de klantgegevens goed op orde te hebben. Zo lopen de financiële instelling minder risico om zaken te doen met klanten die zich bezig houden met malafide praktijken en een klant krijgt een beter inzicht in de mogelijkheden die er zijn passend bij zijn of haar financiële situatie.

Compliance Awareness

Het naleven van alle regels zal er niet toe leiden dat er alleen nog maar integere praktijken voorkomen. Daarvoor zijn het aanpassen van cultuur en gedrag binnen banken en verzekeraars misschien nog wel belangrijker dan het opvolgen van wet- en regelgeving. ‘Compliance Awareness’ is daarom een belangrijk thema binnen de financiële instellingen. Het gaat om ‘integer handelen’. En dit integer handelen is een continu bewustwordingsproces. Elke organisatie moet hier constant mee bezig zijn en dit niet met de tijd, laten verslappen. Psychologen, sociologen en andere gedragswetenschappers zullen hun intrede gaan doen. Zij moeten ervoor zorgen dat compliance echt tussen de oren komt en niet beperkt blijft tot het naleven van de regels. Gedragswetenschappen en Compliance Analisten lijken nog ver van elkaar af te staan, maar zullen in de toekomst gezamenlijk met elkaar moeten optrekken om de bank echt compliant te maken. Een interessante toekomst! Sterker nog, met Octas!

Paul Rademaker,
Recruiter en Accountmanager bij Octas