Terug naar media

Blog: In ontwikkeling door vertrouwd en verantwoord bankieren


Kyra blogt over vertrouwd en verantwoord bankieren
Blog: In ontwikkeling door vertrouwd en verantwoord bankieren

Tijdens het typen van dit blog ben ik net gestart in mijn nieuwe team op de VVB Unit van ABN Amro. Aangezien ik in de loop der tijd in verschillende teams op dit project heb gezeten, kan ik mezelf garanderen dat ook deze nieuwe werkplek weer snel zal wennen. Een groep van leuke en diverse collega’s om mij heen, draagt hier gelukkig ook aan bij.

Van KWD naar VVB

In 2016 begon ik, via Octas, als medewerker op de Kwaliteitsdesk (KWD). Op de KWD moest ik alle Risk Assessment Forms (RAF’s) van de zakelijke klanten van ABN Amro controleren op volledigheid en reconstrueerbaarheid. De relatiemanagers van deze klanten dienden de RAF’s in te vullen en aan te leveren bij de KWD.

Vanaf oktober van 2016 tot begin 2017 ben ik op verschillende ABN Amro kantoren werkzaam geweest. Dit was vooral om aan (assistent-)relatiemanagers uitleg te geven over de achterliggende gedachte van de vragen die worden gesteld in het RAF. Tegelijkertijd vond er een soort van wisselwerking van kennisvergaring plaats, ik heb toen veel geleerd over de verschillende sectoren binnen de bank.

In april 2017 is de KWD veranderd in de VVB CB Unit (Vertrouwd en Verantwoord Bankieren Commercial Banking). Ik heb de pilot voor deze nieuwe unit mogen draaien. Hierin vond ik veel ruimte voor initiatief. Zo heb ik meegeholpen aan het schrijven van de werkinstructies en presentaties mogen geven aan nieuwe collega’s. De totstandkoming van de unit heeft een verschuiving van taken met zich meegebracht. Voorheen werden RAF’s door collega’s van de KWD gecontroleerd. Nu dient men zelf de zakelijke klantdossiers op te stellen en te beoordelen of klanten een risico kunnen vormen met betrekking tot witwaspraktijken en/of het financieren van terroristische doeleinden. Dat vergt andere skills en biedt nieuwe inzichten.

Zoveel diversiteit

Het is interessant om te zien hoeveel verschillende soorten bedrijven in Nederland actief zijn. Van een Vennootschap onder Firma (waarbij de bedrijfsvoering ‘slechts’ uit het houden van kippen bestaat) tot grote constructies met tientallen entiteiten die handelspartners wereldwijd hebben. Alles passeert de revue. Bovendien leer je de achtergrond van deze ondernemers kennen. Hoe zijn zij gestart? Is het bedrijf overgenomen of is men klein begonnen en heeft men middels eigen inspanning het bedrijf weten uit te breiden en daardoor naar een hoger niveau getild? Hebben we te maken met klanten die duurzaamheidsrisico’s met zich meebrengen voor de bank of worden er wellicht zaken gedaan met landen die bekend staan om corruptie? Hoe komt het dat die ene klant zoveel cash kan storten?

Voor deze functie is het van belang een goede afweging te kunnen maken tussen hoofd- en bijzaken. Een onafhankelijk derde dient – door het lezen van het RAF – een duidelijk en volledig beeld van de klant te krijgen en snel inzicht te hebben waar de eventuele risico’s voor de bank liggen. Kennis hoe bedrijfsstructuren in elkaar steken is daarbij essentieel. Waarom heeft de klant voor een bepaalde entiteit (een STAK bijvoorbeeld) binnen de ondernemingsstructuur gekozen. Is dat wel logisch?

Recht komt tot leven

Tijdens mijn Bachelor Rechtsgeleerdheid vond ik het vak ondernemingsrecht maar een droge bedoening. Menigmaal zat ik gapend in de collegezaal wachtend op de volgende les. Sinds ik in opdracht werk voor ABN Amro moet ik eerlijk bekennen dat de nu ‘tot leven gekomen’ rechtsvormen eigenlijk wel heel interessant zijn. De ene zakelijke klant is de ander niet en ook tussen ondernemingsvormen zit veel verschil.

Deze variaties zorgen voor een goede afwisseling in het werk, waardoor mijn kennis blijft groeien. En oja, de wekelijkse vrijdagmiddagborrel is ook leuk om te benoemen. Een goede sfeer op de afdeling is ontzettend belangrijk. Mijn band met collega’s beperkt zich niet enkel tot de werkvloer; veel feestjes en verjaardagen zijn sinds ik hier werk al samen gevierd. Daarmee komen verschillende factoren (kennisverrijking, ruimte voor initiatief en gezelligheid) bij elkaar die ervoor zorgen dat mijn tijd bij ABN Amro waardevol is.

Kyra Spapens
KYC Analist

Kyra blogt over vertrouwd en verantwoord bankieren
Blog: In ontwikkeling door vertrouwd en verantwoord bankieren