Terug naar media

Blog: Een sterke connectie


Annick blogt over een sterke connectie
Blog: Een sterke connectie

Een sterke connectie, dat is waar Octas voor staat. Onze eigen deskundige professionals binden aan toonaangevende opdrachtgevers in de bancaire sector aan de hand van onze 3 kernwaarden: Koesteren, Versterken en Verbinden. Dat klinkt mooi he? Maar hoe maak je nu precies zo’n ‘sterke connectie’?

Voor mij is werken aan mijn persoonlijke ontwikkeling de basis van het maken van een sterke connectie. Persoonlijke ontwikkeling betekent voor mij dat ik mijzelf leer kennen. Van daaruit kan ik mijn kennis en kunde verrijken en delen met anderen. Wanneer ik bewust ben van mijn eigen gedrag, weet ik hoe ik op anderen over kom en kan ik mij aanpassen aan of inspelen op mijn gesprekspartner. Als jongste werknemer van Octas en HRM-student probeer ik dit dagelijks in gesprek met de (potentiele) Octas-professionals en mijn collega’s.

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet….of wel?

Hoe word je bewust van je eigen doen en laten? Om hier een eerste aanzet te geven nodig ik je uit om naar onderstaande afbeelding te kijken en te beschrijven wat voor een persoon je ziet. Vraag het ook aan degene die op dit moment naast je zit. Zien jullie hetzelfde of ontstaat er een discussie?

Annick blogt over een sterke connectie
Bron: https://communicatie20162017.wordpress.com/

In ons hoofd hebben we allemaal ‘mental maps’, en op basis van die kaarten geven wij betekenis aan de wereld om ons heen. De eerste keer dat ik de afbeelding zag, zag ik een oude vrouw. Pas na een kwartier en heel wat discussie kreeg ik het ‘aha-moment’ en zag ik dat er óók een jonge vrouw te zien was.

Wie heeft er gelijk?

Op basis van de dingen die ik zie en heb meegemaakt, geef ik betekenis aan de afbeelding als ‘een oude vrouw’. Ik zag een vrouw die naar beneden keek met een grote neus, spitse kin en een hoofddeksel met een veer. Dit terwijl iemand anders misschien wel een jongere vrouw zag met een hoed met een veer en een dunne zwarte ketting. Zo’n persoon associeerde door zijn/haar ervaring dat het hier om een mooie, jonge vrouw ging die haar hoofd naar de zijkant heeft gebogen.
Het leuke hiervan is: we hebben beiden gelijk maar kijken vanuit een ander perspectief. Met als uitkomst dat we, wanneer we open staan om het beeld van de ander te begrijpen, onze kennis hebben verrijkt.

In de praktijk

Bovenstaande is goed door te vertalen naar de praktijk. Wanneer je in je werk tegen een probleem aanloopt, dan kun je er soms eindeloos over discussiëren met een collega. Hoe komt dat vaak? Omdat we vanuit ons eigen perspectief naar de wereld kijken en daardoor niet altijd openstaan voor de belevingswereld van een ander. Het ‘aha-moment’ of het besef dat het ook op de manier van de ander kan werken, komt vaak te laat.

Door te praten kom je erachter hoe iemand een passende oplossing voor zich ziet en hoe hij/zij bij die oplossing is gekomen. Luisteren en de juiste vragen stellen dragen hierbij een belangrijke rol. Voorbeelden van vragen die je kunt stellen zijn: Waarom zou jij het zo aanpakken? Wat betekent dit voor jou? Wat kan ik voor jou betekenen om het werkbaar te maken?

Overzichtelijk probleem

Je denkt misschien: “wat weet deze student nou van communiceren in het bedrijfsleven?”. Tijdens mijn HRM-studie heb ik gewerkt aan praktijkopdrachten voor verschillende bedrijven. Hierdoor ben ik het een en ander te weten gekomen over hoe problemen in de organisaties worden aangepakt. Ik zie mijn toegevoegde waarde tijdens zo’n bedrijfsopdracht doordat ik met een helikopterview naar een probleem kan kijken. Door te kijken met een helikopterview kun je al snel zien waar een probleem vandaan komt. Vaak komt het neer op de communicatie.

Werk samen!

Wanneer we anderen proberen te begrijpen en open te staan voor de mening van anderen komen we veel verder. Door werkelijkheidsbeelden naast elkaar te leggen ontstaan ideeën, kunnen mensen elkaar aanvullen, versterken en samen beter worden; een win-win situatie. Covey heft hier de volgende fantastische uitspraak over: ‘’Win/Win is not your way or my way; it’s a better way, a higher way’’.

En daar ben ik het helemaal mee eens! Kijk naar jezelf en bedenk welke ‘mental maps’ jij hebt. Probeer het werkelijkheidsbeeld van je gesprekspartner te achterhalen, geef elkaar nieuwe inzichten door jullie werkelijkheidsbeelden naast elkaar te leggen. En maak die sterke connectie!

Annick van Loon
Werkstudent bij Octas