Disclaimer

Octas probeert de informatie op deze website zo actueel en betrouwbaar mogelijk te maken en te houden. Maar we kunnen niet garanderen dat de informatie correct en volledig is. Wij zijn daarom op geen enkele manier aansprakelijk voor eventuele gevolgen en / of schade als gevolg van mogelijke fouten, weglatingen of andere onnauwkeurigheden in de informatie op deze website.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Octas is het niet toegestaan om informatie van deze website openbaar te maken, te vermenigvuldigen, te bewerken, te verspreiden en / of aan derden ter beschikking te stellen.

Octas kan geen volledig foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de website of de aangeboden diensten op elektronische wijze garanderen.