Terug naar media

Generatie Y on the move!


Artikel: Generatie Y on the move!
Artikel: Generatie Y on the move!

De generatie Y ofwel de ‘Millennials’ zijn volop aan het werk. Zij zijn de motor van de toekomst! Grofweg wordt aangegeven dat millennials zijn geboren tussen 1985 en 2000. Ze worden ook wel de grenzeloze generatie of de digitale generatie genoemd. Een erg interessante doelgroep voor werkgevers. Wat drijft deze doelgroep? Lees even mee…

Flexibele vrijheid

13% van de Nederlandse bevolking bestaat uit de generatie Y. Dit is de generatie die Facebook en Instagram groot heeft gemaakt en die nu alweer bezig is met de allernieuwste ontwikkelingen op social media-gebied. Door goed ontwikkelde analytische en communicatieve skills zijn het aantrekkelijke medewerkers. Het is ook de eerste generaties die ‘job-hoppers’ worden genoemd. Als er een andere baan is die beter betaald en een betere uitdaging biedt, dan maakt de millennial vrij gemakkelijk een overstap. Daarnaast is vrijheid key! Zelfontplooiing, ontwikkeling en vrijheid in de vorm van onbetaald verlof zijn gewenst. En ook wanneer en waar het werk gedaan wordt telt mee. Een werkplek op kantoor is meer dan welkom, maar ook de flexibiliteit om vanaf een andere locatie te werken is belangrijk.

Hou houd je een millennial vast?

De kunst voor werkgevers is om een vertaalslag te maken in hun aanbod, rekening houdend met de kenmerken van generatie Y. Daarbij moeten werkgevers zich beseffen dat op dit moment de arbeidsmarkt enorm in beweging is en dat de gave vacatures voor millennials links en rechts opduiken. Wat te doen om eruit te springen?

Het is in de basis belangrijk om tijd en aandacht aan je medewerkers te besteden, zodat ze zich gehoord voelen. Weet wat ze bezig houdt, wat hun stip op de horizon is en dus ook waar ze heen willen groeien. Ontdek wat voor hulp ze nodig hebben om dat doel te bereiken. Dat kan op verschillende manieren, door: externe trainingen, coaching on the job of misschien is er een optie om een gave kennissessie te organiseren met andere millennials ter inspiratie.

Probeer vertrouwen en vrijheid te geven. Niet meer sturen op tijd, maar op resultaat. Veel organisaties maken de draai naar zelforganiserende teams. Dat is binnen bepaalde kaders verantwoordelijkheid geven aan teams die zelf de touwtjes in handen nemen. Dit klinkt ideaal voor de millennial! Daarin komen vrijheid, uitdaging en ontwikkeling bij elkaar in een 1 baan. Deze factoren dragen er ook aan bij dat de hoogte van het salaris een minder prominente rol te gaat spelen, mits er een goede balans is natuurlijk.

Bij Octas is ons doel om onze professionals geen opdracht, maar een carrière te bieden. En ook onze collega’s zijn voor een groot deel millennials. Door middel van stages, rondetafelsessies en inspirerende lezingen besteden we bewust aandacht aan deze groep. Met als doel om ze te binden en te laten groeien. Zolang de liefde wederzijds is en blijft, zijn we met de juiste dingen bezig. En ook bij ons gaat de liefde tussen Octas en een millennial soms over, dat is nu eenmaal realiteit! Het belangrijkste is dat wij weten wat onze millennials willen en dat we kunnen zeggen dat we er alles aan gedaan hebben om gemeenschappelijk onze doelen te realiseren.

Corien Schouten
Accountmanager Service & Advies bij Octas