11 begrippen die je moet kennen als recruiter

11 begrippen die je moet kennen als recruiter

Business line

HQ

Type

Blogs

Gepubliceerd op:

29-10-21

Stel, je wilt graag recruiter worden, maar hebt geen idee welke begrippen relevant zijn voor jou en wat deze betekenen. Je wilt dus graag meer weten over recruitment. In het Engels worden er vooral veel termen gebruikt voor het vakgebied recruitment en employer branding. Hieronder staan de 11 belangrijkste begrippen die je als recruiter moet kennen!

Wat is recruitment?

Het begrip recruitment wordt omschreven als het werven, selecteren en aannemen van vast of tijdelijke werknemers. Dit wordt gedaan tegen de juiste kosten en met een contractvorm die het best past bij de strategie en doelstellingen van een organisatie.

Wat is het verschil tussen recruitment en talent acquisition?

Naast recruitment wordt ook de term talent acquisition gebruikt. Het verschil tussen deze twee termen is dat recruitment zich focust op de korte termijn, terwijl talent acquisition zich focust op de lange termijn. Recruitment heeft als grootste doel om vast of tijdelijk personeel voor de openstaande vacature te werven, selecteren en aan te nemen. Talent acquisition omvat alle activiteiten die noodzakelijk zijn voor een bedrijf om het juiste personeel nu en in de toekomst aan te stellen. Thema’s binnen talent acquisition zijn strategievorming, recruitment, employer branding- werkzaamheden, data, analyses en de invloed van externe factoren. Bij deze thema’s kunnen de volgende vragen gesteld worden:

  • Welk personeel is er in de toekomst nodig voor onze organisatie?
  • Wat vragen we van ze?
  • Wat is er nodig om onze doelgroep te bereiken, belangstelling te wekken en op de juiste manier aan te nemen en te behouden voor onze organisatie?

Wie is de recruiter?

Een recruiter is een persoon die werknemers en werkgevers samenbrengt. Dit is een vraag- en aanbodwerking van arbeidscapaciteit. Over de jaren heen zijn er verschillende functies voor de recruiter en binnen het vakgebied ontstaan.

Wat betekent candidate experience?

De candidate experience beschrijft de ervaring die een kandidaat heeft meegemaakt tijdens de totale sollicitatieprocedure. Hierbij komen alle mogelijke contactmomenten terug, die ook wel touchpoints worden genoemd.

Wat betekent candidate journey?

De candidate journey is de reis die een kandidaat ervaart. Ook bij de candidate journey zijn er sprake van contactmomenten met de kandidaat, ofwel touchpoints.

Wat betekent employee journey?

De employee journey gaat over het behouden en ontwikkelen van personeel tot zij uit dienst treden, en gaat dus verder dan het aanstellen van kandidaten.

Employee journey

Wat betekent referral?

Referral betekent het aandragen van potentiële werknemers voor een organisatie door huidige of oud-medewerkers. Hierbij is sprake van ‘medewerkers werven medewerkers’.

Wat betekent een EVP?

EVP is de afkorting voor Employer Value Proposition en beschrijft de werkgeversbelofte van een organisatie aan haar kandidaten.

Wat betekent employer branding?

Employer branding, ofwel het werkgeversmerk, is de reputatie van een werkgever op de arbeidsmarkt. Dit zijn alle benodigde activiteiten om als werkgever aantrekkelijk te zijn of worden voor de juiste doelgroepen, door middel van passende wervingskanalen en tools.

Wat betekent sourcing?

Sourcing houdt in dat een organisatie proactief potentiele werknemers zoekt en benadert om ze vervolgens aan te trekken.

CV, C.V., cv of c.v.?

De juiste afkorting voor curriculum vitae is cv, zonder punten en alleen kleine letters.

Gerelateerde vacatures

Tags

  • detachering
  • recruiter