23 begrippen die je als compliance professional moet kennen

23 begrippen die je als compliance professional moet kennen

Business line

Compliance & Risk

Type

Blogs

Gepubliceerd op:

10-11-21

Voordat de begrippen worden benoemd, is het eerst belangrijk om te weten wat compliance is. Het begrip compliance is afkomstig van het Engelse werkwoord ‘to comply’. Dit kan vertaald worden naar ‘naleven’ in het Nederlands. Compliance heeft dus te maken met het naleven van geldende wet- en regelgeving binnen een bepaalde sector. Normen en regels gelden in alle sectoren, maar bij financiële organisaties zijn deze nog belangrijker. Een compliance professional moet weten welke begrippen, regels en wetten belangrijk zijn. Hieronder volgt een lijst met 23 belangrijke compliance begrippen.

23 compliance begrippen die jij móet kennen!

1. ABC risk management

Anti-Bribery & Corruption risk management, een belangrijk onderdeel binnen risk management. Dit zorgt ervoor dat de middelen voor compliance worden geconcentreerd op de belangrijkste ABC-risico’s, waarmee de onderneming wordt geconfronteerd.

2. AML

Anti Money Laundering, wetten, voorschriften en procedures die bedoeld zijn om criminele transacties om legaal geld te verkrijgen uit illegaal geld, zoals marktmanipulatie, handel in illegale goederen, corruptie van overheidsmiddelen en belastingontduiking, tegen te gaan.

3. CDD

Customer Due Diligence, proces waarbij een CDD-analist als speurder of detective op zoek gaat naar sporen die leiden naar financieel-economische criminaliteit. Hierbij worden risico’s afgewogen gedurende het contact met de klant in het kader van de Wwft.

4. Compliance Check

Bij een compliance check controleert de organisatie of zij de wet- en regelgeving voor financiële instellingen naleven en voldoen aan de beveiligingseisen die in het informatiebeveiligingsplan en het risicobehandelingsplan zijn vastgelegd.

5. Corruptie

Het misbruik maken van een publiek figuur of organisatie voor eigen gewin. Corruptie staat vaak in verband met omkoping. Omkoping is een misdrijf waarbij twee partijen betrokken zijn, dit zijn de omkoper en degene die omgekocht wordt.

6. CTF

Counter of Combating Terrorist Financing, het tegengaan van alle illegale financiële misdrijven die verband houden met terrorisme door middel van wetgeving en internationaal beleid en maatregelen op operationeel niveau.

7. Due diligence onderzoek

Een onderneming of persoon wordt bij een due diligence onderzoek geanalyseerd op economische, juridische, fiscale en financiële omstandigheden, om de risico’s van een verkoop te tonen voor de overname. Dit kunnen bijvoorbeeld niet betalende debiteuren, mogelijke rechtszaken, onjuiste handelingen en slechte cijfers zijn.

Download de 23 begrippen als whitepaper!

Wij hebben een speciale whitepaper voor je gemaakt, als geheugensteuntje of om uit te delen aan je compliance collega’s. Hierop staan de 23 belangrijkste compliance begrippen nog een keer uitgelegd. Je kan deze whitepaper afdrukken of downloaden op je apparaat. Download hier via de foto je gratis whitepaper!

Het artikel gaat verder onder de foto.

8. EDD

Enhanced due diligence, onderzoek waarin een financiële instelling meer te weten wilt komen over een persoon of onderneming. Een EDD-onderzoek heeft als doel om vast te stellen welke financiële, juridische en imago risico’s er zich kunnen voordoen bij het zakendoen.

9. EDR

Event Driven Review, onderzoek naar de klant op basis van evenementen, ofwel (nieuws)berichten over de klant. Deze berichten kunnen gaan over fraude, overtreding van wetgeving of andere calamiteiten.

10. KYC

Know Your Client, je weet alles over de klant, grondregel dat financiële instellingen verplicht om te onderzoeken wie de klant is. Dit bestaat vooral uit het verzamelen van negatieve informatie over de klant die een organisatie schade op kan leveren.

11. Leverancier risk management

Onderzoek naar leveranciers om te weten of de leverancier betrouwbaar is. Dit zorgt ervoor dat eventuele risico’s die mogelijk spelen bij het zakendoen met dergelijke partijen vermeden kunnen worden.

12. MLRO

Money Laundering Reporting Officer, een MLRO houdt toezicht op de antiwitwassystemen van de onderneming en helpt een financiële instelling om witwaspraktijken op te sporen, te controleren en te melden aan de autoriteiten.

13. ODD

Ongoing due diligence, het regelmatig uitvoeren van controles van transacties op rekeningen van huidige klanten van een bank om ervoor te zorgen dat deze overeenkomen met de activiteiten, het risicoprofiel en de herkomst van middelen van de klant.

14. PR

Periodic Review, verplicht een financiële instelling om voortdurend controle uit te oefenen op zakelijke relaties en ervoor te zorgen dat gegevens van cliënten en andere stakeholders actueel gehouden worden. Dit is een onderdeel van de Wwft.

15. PSD2

Payment Services Directive, Europese richtlijn voor betaaldiensten waarin veilig digitale toegang door derden tot de betaalrekening bij banken is geregeld, om betalingen te doen of om bankgegevens te verlenen.

16. Risk management

Het identificeren en kwantificeren van risico’s binnen een organisatie en vervolgens opstellen van maatregelen om deze risico’s te verzachten. Lees ook: “Ontwikkelingen in risk management”

17. Sanctiewet

Een wet, waarin is vastgelegd dat in Nederland niet gehandeld mag worden met personen, organisaties en landen. Het is verboden om met gesanctioneerde ondernemingen, organisaties of personen zaken te doen.

18. Sanctielijst

De Sanctielijst is opgesteld uit de Sanctiewet, dat bepaalt met welke personen, organisaties en landen geen handel mag worden gedreven en indien dat wel gebeurt, hiervoor een sanctie geldt.

19. TF

Terrorisme Financiering, ofwel het financieren van terrorisme, verzamelnaam voor verschillende activiteiten door middel van geldstromen om terroristische activiteiten mogelijk te maken. Het gaat hierbij om alle vormen van financiële ondersteuning van terroristische groeperingen of individuele personen met een terroristisch oogmerk.

20. TM

Transactiemonitoring, maatregel om het risico van witwassen en terrorismefinanciering in te perken en beheersbaar te maken. Dit betreffen passende procedures om rekeningen, activiteiten en/of transacties van klanten te monitoren.

21. Witwassen

Uitvoeren van transacties om de herkomst van illegaal verkregen geld achter te houden. Het doel van witwassen is om een illegale transactie ogenschijnlijk voor de wet te verzwijgen en een legale oorsprong te geven.

22. Wft

De Wet op het financieel toezicht, regelt het toezicht op bijna de gehele financiële sector in Nederland. Wft is een breed begrip en kent meerdere specialisatie, lees ook ons artikel: “Wat zijn Wft’s en hoe behaal je deze?”

23. Wwft

De Wet ter voorkoming van witwassing en financiering van terrorisme, is een wettelijk bepaalde regel en zorgt ervoor dat het witwassen van geld en financieren van terrorisme wordt voorkomen. Financiële instellingen horen zich hier aan te houden.

Gerelateerde vacatures

Tags

  • compliance
  • financial crime