Banken moeten innoveren om succesvolle fintechs bij te houden

Banken moeten innoveren om succesvolle fintechs bij te houden

Business line

Zakelijk Financieren

Type

Collega's aan het woord

Gepubliceerd op:

18-11-20

Uit een artikel van de NRC blijkt dat er nog relatief weinig gebruik wordt gemaakt van de garantieregelingen die de overheid en banken hebben opgetuigd met als doel om kredietverlening in tijden van corona te stimuleren. Volgens De Nederlandsche Bank is er nog maar 10% van het totale bedrag waarvoor de overheid zich garant wilt stellen verstrekt. Octas is benieuwd waarom en vraagt professionals uit Team Zakelijk Financieren naar hun kijk hierop. Rob Kamphuis (Adviseur BMKB), Marcel Segers (Adviseur Innovatiekrediet) en Marco de Roo (Specialist Intensieve begeleiding) nemen je mee in dit interessante vraagstuk.

Waarom is de overheidsgarantie bankkrediet nog niet populair?

De centrale bank kan nog geen specifieke oorzaak aanwijzen en speculeert over mogelijke oorzaken zoals hoge rentepercentages voor ondernemers en hoge risico’s voor banken zelf. De professionals onderschrijven dit en Rob weerlegt de negatieve krantenkop, hij zegt: “Als je de kop leest is deze negatief, maar als je kijkt naar de redenen waarom bedrijven geen gebruik maken van de overheidsgarantie bankkrediet is dit positief.” Het blijkt in de meeste gevallen onnodig omdat overige corona steunpakketten al veel hulp hebben geboden en bedrijven in Nederland vaak voldoende eigen vermogen hebben.

Toch wordt er gedacht dat de vraag naar krediet alsnog gaat groeien. Zeker om de tweede coronagolf waar we ons momenteel in bevinden. Een andere mogelijke reden waarom er geen beroep is gedaan op de regeling is dat ondernemers de problemen naar voren hebben geschoven, in plaats van eerst te hebben aangepakt. Zo zouden er veel afspraken zijn gemaakt tot uitstel met verhuurders en crediteuren. Echter zullen deze partijen hun geld op termijn ook terug willen. Met als gevolg een nodige toename van bankkredieten.

Nederland vs. Europa

“MBK in Nederland stapt sowieso niet snel naar de bank voor een lening, in vergelijking met andere landen” schrijft de NRC. Wat houdt Nederlandse ondernemers tegen? Het is algemeen bekend dat het Nederlandse bankwezen er beter voor staat dan het Europese, kijkend naar de rentetarieven en eigen reserves. Daarnaast zijn het veelal kleine kredieten die Nederlandse ondernemers in het MBK nodig hebben. Deze ondernemers blijven terughoudend, mogelijk door de hoge rentepercentages op kredieten. Rob vult aan vanuit het perspectief van de bank en zegt: “Er juist geen drempel tot kredietverlening door de hoge rente voor het klein krediet corona (KKC) omdat er een maximum is gesteld van 4%. Ondanks dat de bank wellicht minder kan verdienen door dit maximum, blijft het een interessante regeling voor beide partijen omdat de staat 90% van het risico draagt als het mis gaat.” Dit lijkt erop te wijzen dat de precieze reden van de terughoudendheid van de ondernemers onduidelijk blijft.

National Kredietregister als oplossing

“Precies die velen belangen vertragen innovatieve verbeteringen vergeleken met de huidige situatie”, stelt Marcel. Een Nationaal Kredietregister zou kunnen helpen, als deze goed wordt uitgevoerd in de praktijk. Helaas is in de praktijk te zien dat banken zich vooral focussen op eigen klanten. Hierdoor kan een klant van bijvoorbeeld KNAB bank, waar geen kredietlening mogelijk is, nauwelijks bij bijvoorbeeld de Rabobank terecht omdat deze al ‘nee’ zegt als deze ondernemers geen rekening bij hen hebben. “Deze grenzen moeten opgeheven worden”, zegt Rob. Volgens hem zit de echte oplossing in de samenwerking tussen banken onderling en andere partijen.

Innoveren naar een betere situatie

Het is opvallend om te zien dat banken al wel meer samenwerken over compliance, bijvoorbeeld door het Anti Money Laundring Centre (AMLC), maar elkaar nog minimaal opzoeken op het gebied van Zakelijk Financieren. Buiten de banken om zien we verschillende financieringspartijen opkomen die hard groeien doordat ze beschikken over automatische financieringsbeoordelingen, de fintechs. Maar ook crowdfunding wordt professioneel ingezet. “Deze partijen halen de banken in omdat ze mogelijk een lagere kostenstructuur hebben dan de banken, waardoor ze meer klanten kunnen bedienen”, zegt Marcel. Deze partijen kijken naar andere data. Zo is het bij restaurants niet interessant om te kijken naar het resultaat van vorig jaar. Het is veel waardevoller om inzicht te hebben in de mening van de klanten. “Als 80% het eten een 8 geeft, zal dit restaurant meer zekerheid kunnen garanderen dat het krediet wordt terugbetaald”, zegt Marco. Banken lijken op dit moment nog niet geschikt te zijn om hier goed mee om te gaan, terwijl Facebook en Amazon al veel meer ontwikkeld zijn in het gebruik van dit soort data.

Vraag om nieuwe algoritmes

“Het grootste nadeel van de banken is dat ze een nieuw beoordelingssysteem proberen te bouwen, kijkend vanuit de oude bril”, zegt Rob. Zo worden KKC aanvragen vaak afgewezen omdat er ‘geen negatief eigen vermogen’ in het algoritme staat, terwijl de KKC regeling zelf voorschrijft dat het bedrijf ‘niet in de problemen’ mag zijn. Dit zijn twee hele andere dingen waarbij de vraag naar een nieuw en slimmer algoritme stijgt. Het zal een grote maar nodige uitdaging zijn om het systeem efficiënter in te richten.

banken moeten innoveren voor bijhouden fintechs

Een bank als makelaar

Met alleen een vernieuwd algoritme komen we er niet, zijn de professionals het met elkaar eens. Het ‘nieuwe normaal’ voor Nederland zal ook het ‘nieuwe normaal’ voor de banken moeten betekenen. Dit vereist out of the box denken, in het belang van héél BV Nederland in plaats van individuele klanten. Natuurlijk moet er ruimte blijven om te concurreren, bijvoorbeeld op de grotere posten. Daarnaast kunnen banken een gezamenlijke oplossing zoeken om MKB Nederland staande te houden. ‘Zou dit niet betekenen dat de bank veel meer een netwerkorganisatie moet worden, een soort makelaarsfunctie waarbij ze verschillende financieringspartijen voorstellen aan de klant?’, is de interessante vraag die Rob de anderen stelt. Alle drie verwachten ze dat deze functie een grote rol gaat spelen in de toekomst van de bank. Marco sluit het verhaal met een humoristische ondertoon af met “Idealiter gaan wij drieën in gesprek met premier Rutte en proberen we via hen de financiële instellingen collectief bij elkaar te brengen, met als doel dat ze van en met elkaar moeten leren om aan de toekomst van MKB Nederland te werken.”

Gerelateerde vacatures

Tags

  • detachering
  • zakelijk advies
  • zakelijk financieren