Bankierseed: nu ook voor bankiers

Bankierseed: nu ook voor bankiers

Business line

HQ

Type

Blogs

Gepubliceerd op:

16-08-17

Alle 85 duizend bankmedewerkers in Nederland hebben in de eerste maanden na de invoering van de Bankierseed in 2015 deze uitgesproken of ondertekend. Bankmedewerkers beloven of zweren hierbij onder meer hun functie integer en zorgvuldig uit te oefenen, en het belang van de klant voorop te stellen in hun werk. De eed is bedoeld om bankiers een individueel gezicht te geven. Klanten die zich gedupeerd voelen door een bankier konden tot voor kort alleen diens werkgever aanklagen.

Gedragscode bankierseed

De bankensector heeft veel te verduren. Aan de bankensector kleeft het imago van een niet integere sector. Reden genoeg om niet alleen de hogere gelederen binnen de banken, maar ook de ‘normale’ bankier de Bankierseed en de bijbehorende gedragsregels te laten ondertekenen en zo de sector integer te maken. Tegelijk met de Bankierseed is ook het tuchtrecht voor bankmedewerkers van start gegaan. Aan de Bankierseed is een gedragscode en een klachtenprocedure verbonden. Bij de Stichting Tuchtrecht Banken kunnen klanten klagen wanneer zij vinden dat hun financiële dienstverlener de eed heeft geschonden. Krijgen zij gelijk, dan maken zij met die uitspraak meer kans bij de echte rechter, bijvoorbeeld met een schadeclaim. Voor het behandelen van klachten over het niet-naleven van gedragsregels is in de samenwerking met DSI een Tuchtreglement bancaire sector vastgesteld.

Tuchtrechter

Wie de gedragsregels die bij de Bankierseed horen overschrijdt, kan voor de tuchtrechter komen. Net zoals bijvoorbeeld medici of notarissen. De Stichting Tuchtrecht Banken is verantwoordelijk voor de uitvoering van het tuchtrecht in de bankensector en ingesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken. Vanaf het moment dat een belanghebbende een overtreding van de gedragscode van de Bankierseed heeft gemeld bij de Stichting Tuchtrecht Banken, wordt door de tuchtcommissie getoetst of de medewerker de gedragsregels daadwerkelijk heeft overtreden. DSI ondersteunt de Stichting Tuchtrecht Banken hierbij en treedt op als aanklager. Zij onderzoekt vooraf of de klacht voorgelegd moet worden aan de tuchtcommissie.

Overtredingen

In het eerste jaar van de invoering van de Bankierseed zijn er 57 meldingen gedaan van overtredingen van de gedragscode bij de Stichting Tuchtrecht Banken. Vrijwel direct zijn er van deze 57 klachten al 43 afgewezen, wat betekent dat zij niet voorgelegd zijn aan de onafhankelijke Tuchtcommissie. Redenen voor deze afwijzingen liggen verscholen in incidenten die plaatsvonden vóór de intreding van de Bankierseed of omdat vermeende overtredingen niet overeenkwamen met de Bankierseed. De overige 14 klachten zijn in behandeling, zowel aangedragen door klanten als bancaire instellingen zelf.

Verwaarloosbaar

Bij de invoering van de Bankierseed in 2015 was de algemene verwachting dat veel bankiers achter de tralies zouden verdwijnen. Nu, ruim een jaar later kunnen we de voorzichtige conclusie trekken dat de sector er goed voorstaat. Nog altijd 14 aangeklaagde bankiers teveel. De andere zijde is dat het aantal op 85 duizend bankiers in Nederland verwaarloosbaar en dus positief is!

Gerelateerde vacatures

Tags

  • detachering