De bank helpen innoveren: wees lekker eigenwijs

De bank helpen innoveren: wees lekker eigenwijs

Business line

Zakelijk Financieren

Type

Collega's aan het woord

Gepubliceerd op:

11-12-20

Zijn banken op de goede weg om in de toekomst ook zaken te kunnen doen met de huidige klanten? Octas collega’s Marco, Rob en Marcel uit Team Zakelijk Financieren zetten de kritische bril op en gaan vanuit hun passie en expertise in gesprek over mogelijke oplossingen.

Terug in de tijd

Voordat we de bank centraal zetten blikken we eerst terug in de tijd om te zien of de professionals hun eigen toekomst jaren geleden hadden kunnen voorspellen. Het was oorspronkelijk Rob zijn bedoeling om productontwerper te worden. Geïnspireerd door het werk dat zijn vader bij de bank deed, zijn krachtige analytische skills en de prettige werksfeer maken dat hij zich vandaag thuis voelt in zijn functie als Adviseur BMKB. Marco heeft tijdens zijn studie Medische Biologie altijd vakantiebaantjes gehad bij de bank. Na zijn afstuderen besloot meer carrière kansen te zien bij de bank dan in de biologie. Het intermenselijk contact en het samenwerken om doelen te behalen geven hem vandaag de dag in zijn rol als Specialist Intensieve Begeleiding energie. Marcel heeft na zijn studie Cultuur, Organisatie en Management besloten om de organisatiepolitiek binnen de bank te gaan bekijken, weliswaar als Adviseur Innovatiekrediet. Financieren is volgens hem mensenwerk, en daar komt de bagage die hij heeft meegenomen vanuit zijn studie goed van pas. Al deze keuzes laten zien hoeveel er kan gebeuren. Welke keuzes zal de bank moeten maken om in de toekomst succesvol te zijn?

Missie van de bank

“Ik roep altijd dat ik het idee heb dat banken zoals ze nu bestaan, in de toekomst op een andere manier zijn ingevuld”, is het statement waar Marco het gesprek mee opent. In de praktijk is te zien dat banken steeds meer worden ingezet voor het tegengaan van financiële criminaliteit, zoals witwassen en terrorisme financiering. En minder voor het financieren van klantwensen. Sinds de uitbraak van corona ziet de professional wel dat er meer innovatie heeft plaatsgevonden om dit laatste gebied digitaal te vergroten.

De bank als makelaar

Maar de vraag is dan of de makelaarsfunctie, die in een eerder artikel voorbij kwam, nog is weggelegd voor de bank. Met deze makelaarsfunctie wordt bedoeld dat de bank een netwerkorganisatie zou kunnen worden waarin ze verschillende financieringspartijen, naast zichzelf, voorstellen aan de klant om deze zo goed mogelijk te bedienen. De bank krijgt hierdoor een rol als verbinder of bemiddelaar, net als Octas. Er bestaan twijfels of de bank hier op dit moment wel toe in staat is. En als de bank deze rol zal gaan bekleden: welke additionele inkomstenbronnen bestaan er dan om financieel gezond te blijven?

Nederlandse mentaliteit houdt ons tegen

Om deze vraag te beantwoorden is een andere mindset nodig. Met de huidige middelen kunnen banken oplossingen voor uitdagingen rondom verduurzaming, energievoorziening en klimaat mogelijk onvoldoende financieren. “Mijn zorg is dat we te weinig risico’s nemen, terwijl we juist risico’s moeten nemen om grote doorbraken in de wereld mogelijk te maken”, zegt Marcel. Op dit moment wordt voor veiligheid gekozen door te focussen op het spoedig terugbetalen van het krediet of de lening. De Nederlandse mentaliteit is hierbij niet in ons voordeel, deze benadrukt de vraag ‘wat als het mis gaat?’ in plaats van ‘wat als het goed gaat?’. Volgens Marcel mogen we op dit gebied meer Amerikaans gaan denken. Meer denken aan het potentieel op de langere termijn in plaats van aan de verdiensten op de korte termijn.

Intelligente systemen

Naast de mindset verwachten de professionals in de toekomst ook slimmere systemen en verdere automatisering van financieringen. Digitaal financieringen tot 1 miljoen euro aanvragen zou binnen 10 jaar mogelijk kunnen zijn. Het algoritme zal tegen die tijd ontwikkelt kunnen zijn tot een intelligentere versie met mogelijkheden tot systeemintegraties tussen bijvoorbeeld de bank en de RVO. Deze systeemintegratie is volgens Marcel noodzakelijk om verder te kunnen ontwikkelen en innoveren.

Maximale flexibiliteit

Als over 10 jaar de Zakelijk Financieren markt er heel anders uit ziet, wat betekent dit dan voor finance professionals? Een ding is zeker: finance professionals moeten zich flexibel kunnen aanpassen aan wijzigende omstandigheden. De stappen en keuzes die de Octas professionals hebben gemaakt laten zien dat ze hier zeker toe in staat zijn. Vanuit een studie Medische Biologie kun je zoals Marco zeker succesvol en blij worden van werken bij de bank. In het grotere geheel zien we ook dat het aanpassingsvermogen sterk naar voren is gekomen tijdens de coronapandemie. Binnen no time was iedereen up and running via de thuiswerkplek en digitale kantooromgeving.

Eigenwijsheid leidt tot innovatie

Dit maakt de professial extra bewust van de noodzakelijke kennis en competenties om veranderingen bij te houden. Out-of-the-box denken en soms flink eigenwijs zijn is volgens de professionals belangrijk om de bank te helpen innoveren naar de toekomst. Volgens Marcel is het essentieel om er altijd vanuit te gaan dat niets vanzelfsprekend is, en je vanuit die gedachte te vragen waarom mensen of organisaties doen wat ze doen en daarop vervolgens inspelen. Dit vertalen de professionals ook naar zichzelf, Marco zegt: “Door goed naar onszelf te luisteren en te weten wat (niet) goed voelt in onze carrière hebben wij voor Octas als werkgever gekozen. Octas begeleidt ons aan de zijlijn om nieuwe waardevolle carrière keuzes te maken.”

Gerelateerde vacatures

Tags

  • detachering
  • zakelijk advies
  • zakelijk financieren