Hypotheken trends in 2021

Hypotheken trends in 2021

Business line

Hypotheken

Type

Collega's aan het woord

Gepubliceerd op:

28-07-20

De veel bewegende hypothekenbranche beweegt door de coronacrisis nóg sneller. Trends zoals de betaalpauze, acceptatienormen, oversluiten, complexiteit, digitalisering, het nieuwe pensioenakkoord, veranderende man-vrouw verdeling, duurzame hypotheken tot een blik op de toekomst. Octas hypotheken professionals Martine van Ekris, Thuy Hoang en Marten Terpstra delen hun expertise ten aanzien van de huidige trends in de hypothekensector.

Betaalpauze

Vanwege de coronacrisis kunnen sommige mensen hun hypotheek tijdelijk niet betalen. Thuy reageert hierop: “Ik denk toch dat de horeca onverwachter dan gedacht dicht moest waardoor ondernemers met het handen in het haar zaten. Hierdoor vroegen velen zich af hoe ze de vaste lasten konden blijven betalen en wat een passende oplossing kon zijn.” Als oplossing mag de geldverstrekker een betaalpauze geven. In deze betaalpauze hoeft de klant voor de eigenwoningschuld geen of minder rente en aflossing te betalen.

Volgens Marten is deze oplossing enerzijds ontstaan vanuit maatschappelijk oogpunt en anderzijds door geluiden vanuit de financiële sector waar tienduizenden mensen aan de bel hadden getrokken. Wanneer 75% van deze klanten kiest voor een betaalpauze omdat ze het echt niet meer kunnen betalen, heeft dat een hoge instroom in incasso trajecten tot gevolg. “Deze kosten zijn veel hoger dan wanneer we er een drie maanden durende betaalpauze van maken, dat maakt het een win-win“ vervolgd Marten.

Martine bevestigd dat de betaalpauze een actueel onderwerp is in de financiële sector. Ze zegt: “Vanuit mijn netwerk zijn 10 collega’s vrijgespeeld om zich bezig te houden met de betaalpauzes. De andere productie gaat gewoon door, dus het leidt zeker tot toenemende drukte op de afdeling.” Volgens de hypotheekacceptant bestaat er aanzienlijk veel verwarring bij consumenten over de betaalpauze, met name de gevolgen: “Sommige mensen dachten dat de betaalpauze voor 3 maanden betekende dat ze het niet meer terug hoefde te betalen”. Als dit het geval was werd de consument opnieuw meegenomen in de uitleg van de betaalpauze en de verschillende keuzes daarbij.

Toename strenge acceptatienormen

De coronacrisis heeft tevens geleid tot een toename van strengere acceptatienormen. “Wat het lastig maakt is dat de veranderingen heel plotseling zijn gekomen. Dit betekent dat we meer lastige gesprekken met klanten voeren en een grotere uitdaging om klanten blij te maken” zegt Martine hierover. Per april zijn strengere coronamaatregelen ingevoerd in de bancaire sector. Zo worden mensen met tijdelijke contracten strenger gecontroleerd. Mensen hebben meer eigen middelen nodig en dienen eerder over een nieuw contract te beschikken. Alles teneinde ze de hypotheek moeten kunnen blijven betalen. Marten haakt hierop in: ”kredietverstrekkers hebben een voorschot genomen op financiële tegenvallers, dit merk je ook aan de rente die tweemaal omhoog is gegaan en daarna pas weer stabiel is geworden”.

Record aantal hypotheken door oversluiten

Afgelopen jaar zijn er meer hypotheken afgesloten dan huizen verkocht. De voornaamste reden van deze toename is het oversluiten van de hypotheek. Thuy merkte deze impact vooral aan het begin van het coronatijdperk, hierover zegt ze: “De telefoon bleef rood gloeiend met mensen die hun hypotheek voor langere tijd wilde vastzetten omdat ze de rente zagen stijgen.” Ze begreep dit wel door de bestaande onzekerheid en renteverhoging. Inmiddels ziet de rente stabiliseren en is ze van mening dat het oversluiten niet meer zo nodig is.

De drie vinden het verrassend om te horen dat de verkoop van hypotheken nog op hetzelfde niveau ligt als voor de coronacrisis, “zeker gezien alle onzekerheden die erbij komen” zegt Marten. Volgens Martine zien mensen juist nu ook veel kansen, ze zegt: “Iedereen zit thuis te kijken naar het eigen huis wat leidt tot verbouwingen en dus veel aanvragen tot financieringen. Ook de grotere woning die mensen willen is op dit moment bereikbaar, mede door de lage rente.” Marten vult aan: “Mensen hebben het idee dat ze het beter nu kunnen doen met die lage rente en kopen die woning of gaan over naar een andere partij.”

Toename complexiteit

Volgens de drie professionals worden de producten zelf minder complex. Veel levenhypotheken worden langzaam uit gefaseerd en er zijn nog maar twee smaken hypotheken voor starters. “De complexiteit zit ‘m in dat er meer maatwerk nodig is” zegt Martine. Waar men voorheen rechttoe rechtaan aan de eisen moest voldoen, wordt er nu meer gekeken naar mogelijkheden. Martine noemt een actualiteit: “In het nieuws zie je veel over huurders die veel huur kunnen betalen maar niet in aanmerking komen voor een hypotheek. Ook deze mensen zouden een hypotheek moeten kunnen krijgen.” Marten gaat hierop in: “Ja, dat is nog heel krom in Nederland. Vanwege het inkomen komen mensen niet in aanmerking voor een hypotheek, maar de huur is veel hoger en er zijn minder mogelijkheden als het mis gaat.” Een mogelijke oplossing zit volgens de professionals in een berekening gebaseerd op het netto inkomen, in plaats van het bruto inkomen. Een andere mogelijkheid zien ze in het opnieuw waarderen van de huurwoningen. Zo kan er gekeken worden of de huurverhoging terecht is en of de kosten van onderhoud gelijk blijven.

De complexiteit neemt ook toe door nieuwe wet- en regelgeving. “De verschillende vormen van contracten en het vergrootte netwerk van zzp-ers en eenmanszaken maakt het moeilijker om het inkomen te bepalen ten aanzien van de hypotheek”, zegt Marten.

Steeds meer digitalisering

Wereldwijd zien we steeds meer digitalisering. Zo ook in hypothekenland. De drie professionals vinden het bijzonder dat bepaalde zaken niet al véél eerder zijn gedigitaliseerd. De coronacrisis zorgt voor verandering. Het thuiswerken zorgt ervoor dat de brieven niet meer hard copy ondertekend kunnen worden. Bij sommige bancaire instellingen is dit proces gedigitaliseerd. Martine en Thuy merken hierdoor meer snelheid en een heel klein beetje minder impact op het milieu. Bij andere banken wordt de oplossing anders ingestoken. Hier kregen bepaalde personen toegang tot het kantoor om alles te printen en te verzenden. Marten zegt: “De verkoopkant is wel druk met digitaliseren, mijn afdeling loopt hier nog op achter.”

Nieuw pensioenakkoord leidt tot hypotheekproblemen?

In juni 2019 is er na meer dan 10 jaar een nieuw pensioenakkoord gesloten tussen het kabinet en werkgevers- en werknemersorganisaties. Het akkoord bestaat uit hoofdlijnen waardoor er veel vragen zijn over de werking in de praktijk. Dat het nieuwe pensioenakkoord invloed heeft op hypothekenland, is volgens Marten een ding dat zeker is, hij zegt: “Door veranderingen in het pensioenstelsel kan het zomaar zijn dat je je hypotheek niet meer kan continueren. Voor een deel van de klanten kan dit negatief uitpakken, voor starters zal het meevallen omdat zij al klaar zijn met het aflossen van hun hypotheek tegen de tijd dat ze met pensioen gaan”.

Met het nieuwe pensioenakkoord ontstaat de mogelijkheid om in één keer 10% van het pensioen op te nemen als de AOW gerechtigde leeftijd is bereikt. De intentie van de overheid is mogelijk geweest dat mensen gaan aflossen op de hypotheek zodat hun maandelijkse lasten verlagen of voor woningverbetering gaan. Maar zullen mensen deze 10% gebruiken voor de aflossing of zetten ze deze in om te genieten van een mooie vakantie? De drie professionals vragen het zich af. “De ene groep zal voor zekerheid gaan en aflossen, de andere groep kiest mogelijk voor een vakantieavontuur” zegt Marten. Thuy voegt toe: “De hoogte van die 10% speelt ook mee. Iedere hypotheek heeft een boetevrij bedrag dat je mag aflossen, als die 10% hoger is dan snap ik dat klanten er wat leuks mee gaan doen.”

Meer gelijkheid man/vrouw

Een opvallende verschuiving is te zien in de man-vrouw verhouding ten aanzien van het pensioeninkomen. Zoals we eerder in dit artikel lazen, zijn het pensioen en de hypotheek nauw verbonden. Volgens Marten is het oude patroon van man-vrouw verdeling zeker bij oudere generaties merkbaar aanwezig. In zijn klantenportefeuille zitten veel personen uit de jaren ‘50 begin ’60. In deze groep ziet hij dat de man meer verdiend dan de vrouw. Hierdoor is de verhouding in het pensioeninkomen scheef. Tegenwoordig kunnen we spreken van een partner-partner verhouding en zien we steeds vaker dat de ouderwetse verhouding vervaagd.

Duurzame hypotheken

Naast digitalisering is verduurzaming een begrip dat op volle toeren draait. In een nieuwsbericht kondigde Triodos Bank aan dat een woning aan een milieuvriendelijkheid eis dient te voldoen om in aanmerking te komen voor een hypotheek. Aan de professionals werd gevraagd hoe zij hierover denken. Martine antwoordt: “Verduurzamen speelt een steeds belangrijkere rol in onze maatschappij en Triodos speelt hier op in.” Marten vult aan: “Ze spelen hierop in omdat het in lijn is met hun doelstelling, missie, visie en strategie. Als klant moet je aansluiting hebben met deze gedachten en dit kunnen ze toetsen door naar de bereidheid tot een duurzame woning of stap tot verduurzamen te eisen.”

Lees ook: “Jeroen Pels van Triodos Bank over de hypotheek van de toekomst (Octas Exclusief Interview)”

Wat zegt de toekomst?

De vele trends zullen weer nieuwe dingen teweegbrengen in de toekomst. Hoe kijken onze hypotheken professionals naar de toekomst? Over 10 jaar ziet Martine nog meer digitalisering, met als voornaamste reden dat mensen nieuw, sneller en meer mogelijkheden op een andere manier willen. De aankoop, verbouwing en financieringen zullen er anders aan toe gaan. Marten denkt dat nog meer hypotheken gefinancierd zullen worden door ouders. Hij beargumenteerd: “Ouders hebben een woning waar ze al veel van afgelost hebben of waarvan de woningwaarde is gestegen, waardoor ze hun kinderen kunnen ondersteunen bij de aankoop van een huis. De verandering zit ‘m in producten die hiervoor worden ontwikkeld, en zo aansluiten bij de behoeften van de klant. Thuy versterkt het antwoord van de anderen met: “De afgelopen 10 jaar zijn er ook zoveel wijzigingen geweest, het beleid vanuit de overheid zal grote impact hebben op de wijzigingen die nog komen.”

Ben jij versterkt na het lezen van dit artikel? En wellicht héél enthousiast geworden over de hypothekenbranche? Ontdek hieronder onze vacatures.

Gerelateerde vacatures

Tags

  • detachering
  • hypotheek advies
  • hypotheken