Innovatie; daar is niets standaards aan

Innovatie; daar is niets standaards aan

Business line

Zakelijk Financieren

Type

Interview

Gepubliceerd op:

11-10-19

Als je bij Octas het gebouw binnen loopt is het eerste waar je tegenaan loopt een quote van John Maynard Keynes: “The biggest problem is not to let people accept new ideas, but to make them forget the old ones”. Deze quote sluit naadloos aan op de visie van Marcel Segers, Adviseur Innovatiekrediet bij RVO. Dagelijks beoordeelt RVO de meest uiteenlopende innovatieve projecten; van vliegende auto’s tot robot rollators, en van internetzoekmachines voor kinderen tot eiwitten uit insecten.

Wat doet RVO precies?

“RVO verstrekt onder meer het Innovatiekrediet aan ondernemers, waarmee uitdagende en risicovolle projecten kunnen worden opgepakt.

Hiermee financiert RVO projecten waarbij de technische haalbaarheid is aangetoond tot het moment dat er een marktrijp product of dienst is. Banken financieren over het algemeen pas vanaf het moment dat een bedrijf omzet gaat draaien, hier zit dus een gat in de markt.”

Voordat we dit gat kunnen dichten moet er volgens Marcel eerst een verandering in houding komen, vooral bij banken. “De kruideniersmentaliteit zal plaats moeten maken voor een meer open houding tegenover innovatie, en hiermee dus ook tegenover het financieren van innovatie.

Veel van de projecten die bij RVO behandeld worden zijn projecten die zonder Innovatiekrediet niet mogelijk zijn, ze zijn simpelweg te risicovol voor de markt. Ik heb in mijn werk dus grote verantwoordelijkheid maar krijg ook erg het gevoel dat ik grote toegevoegde waarde heb.”

Wie is Marcel?

Marcel is allereerst Brabander. Daarnaast ben ik nu ruim twee jaar Adviseur Innovatiekrediet bij RVO, hier ben ik gedetacheerd via Octas. Hiervoor heb ik altijd in het bankwezen gewerkt. Ik ben zelfs boven een bank geboren, dus je zou kunnen zeggen dat ik ervoor in de wieg ben gelegd. De overstap van de bank naar RVO heb ik gemaakt omdat ik erg geïnteresseerd ben in innovatie. Het financieren van innovatieve posten is maatwerk, zeker voor banken. In Nederland heerst er als het op innovatie aankomt nog steeds een kruideniersmentaliteit. In mijn tijd in de bancaire sector zag ik vaak dat banken geen maatwerk konden leveren. Entrepreneurs moesten dan op zoek naar alternatieve manieren van financiering met het risico dat trajecten vertraging oplopen of dat entrepreneurs hun plannen niet kunnen realiseren.

Hoe ziet zo’n traject eruit?

“We werken altijd met twee adviseurs aan een aanvraag, waarvan er over het algemeen één een technische achtergrond heeft en de ander een financiële achtergrond. We beoordelen de businesscase, de nieuwheid van de technologie, de projectaanpak, de financials, et cetera. Het gehele traject kan 2 tot 4 maanden duren. Als het krediet is verstrekt volgen we de voortgang van het project, waarbij we met het Innovatiekrediet flexibel kunnen zijn om bij wijzigingen in de planning mee te bewegen. Ik ben dus eigenlijk accountmanager, financieringsspecialist en kredietbeoordelaar in één. Doordat het om nieuwe en innovatieve projecten gaat, kan het soms lastig zijn om te beoordelen of een project realistisch is. Om dit te doen moet je de technische materie goed kunnen doorgronden en je kunnen inleven in de ondernemer.

Het RVO geeft nooit krediet voor het gehele project, altijd voor een percentage ervan. De resterende financiering dient van tevoren door de ondernemer te zijn geregeld.

Bij innovatieve oplossingen denken ondernemers vaak dat ze een heel nieuw product hebben. Maar dit nieuwe product is vaak een oplossing voor een bestaand probleem. Wij kijken wat de huidige oplossing voor dit probleem is en hoe deze nieuwe innovatieve uitvinding zich verhoudt tot de huidige oplossing. In de aanvragen die RVO ontvangt zie ik dat dit vaak ontbreekt in de concurrentie analyse. Concurrenten zijn geen partijen die precies hetzelfde doen, maar alle partijen die een oplossing aanbieden voor hetzelfde probleem. Mensen hebben vaak een bepaalde weerstand tegen verandering, veranderen kost tijd, moeite en geld. Waar je goed over na moet denken als ondernemer, is hoe je de markt gaat overtuigen te veranderen.

Welke trends verwacht je de komende jaren binnen de zakelijk financieren markt?

De druk ligt volgens Marcel bij banken steeds meer, en teveel, op standaardisatie. Standaard producten, standaard zekerheden. “De mogelijkheid om financieringen sneller af te ronden wordt steeds groter en de mogelijkheid om af te wijken van de standaard wordt steeds kleiner. Maatwerk is voor banken nu eenmaal te duur. Je ziet dat innovatieve start-ups bij banken in dit standaard proces terecht komen en het moeilijk krijgen, hierdoor is het antwoord op hun kredietaanvraag vaak ‘computer says no’. Of dat start-ups een adviseur aangewezen krijgen met de minste ervaring. Terwijl je voor deze cases juist de meeste ervaring nodig hebt.

Over 10 jaar ziet de zakelijk financieren markt er dus heel anders uit. Grote bedrijven als Google en Amazon maken hun entree op de markt met fintech oplossingen. Het is voor banken bijna niet te doen om op dit gebied met deze partijen te concurreren. Systeem technisch zijn deze bedrijven beter en sneller. Banken zullen zich hierop moeten aanpassen als ze ‘aan boord’ willen blijven de komende jaren.”

Zie je in de aanvragen dat er steeds meer focus komt op duurzaamheid?

“Duurzaamheid is natuurlijk een beetje een containerbegrip, iets kan duurzaam zijn op het gebied van energie, mobiliteit, circulariteit et cetera, et cetera. Het is echt een issue wat speelt op het moment, ik zie het in de aanvragen bij RVO ook steeds vaker terug komen. Maar tegelijkertijd is het zo’n breed begrip dat je overal een etiket van “duurzaamheid” op kunt plakken. Een project wat recent is afgerond en mede door RVO is gefinancierd is bijvoorbeeld een robot rollator. Deze zorgt ervoor dat mensen veel mobieler worden en uit hun isolement komen. Duurzaam is zo’n rollator niet echt, maar als je kijkt naar hoe het de kwaliteit van leven verbetert voor de gebruikers dan zou je kunnen zeggen dat het een duurzame oplossing is.”

Hoe kunnen starters hun carrière het beste beginnen in zakelijk financieren?

“Ik zou aanraden om eerst financieringsspecialist te worden. Hoewel je hierbij niet direct veel klantcontact hebt zie je wel veel uiteenlopende dossiers. Hier leer je enorm veel van. Ik zou ook aanraden om indien mogelijk bij een kleinere bank te starten. Bij grote banken word je vaak direct in een hokje geplaatst, terwijl je bij kleinere banken de kans krijgt om verbanden te leggen en vanuit verschillende hoeken te kijken hoe de klant bediend wordt.”

Gerelateerde vacatures

Tags

  • detachering
  • zakelijk advies
  • zakelijk financieren