Het privacy dilemma: De invloed van de AVG op compliance in Nederland

Het privacy dilemma: De invloed van de AVG op compliance in Nederland

Business line

Compliance & Risk

Type

Collega's aan het woord

Gepubliceerd op:

22-12-20

Volgens het Financieel Dagblad is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de meest belobbyde wetgeving in jaren. Deze wetgeving stelt nieuwe normen aan hoe bedrijven en instellingen mogen omgaan met persoonlijke informatie van burgers. Echter lijkt het alsof de wetgeving, twee jaar na de start, nog niet voldoet aan de verwachtingen en vooral ook voor veel belemmeringen zorgt. Ook lijkt het een dilemma op te leveren tussen zakelijke- en privé doeleinden. Want hoe sta jij er tegenover om meer persoonsgegevens te delen met banken zodat finance professionals hun werk beter kunnen doen? Octas is benieuwd hoe haar compliance professionals naar dit vraagstuk kijken.  

AVG als obstakel voor CDD analisten

De privacywetgeving zit het werk van de professionals in zekere zin in de weg. Compliance professionals, waaronder Know Your Client (KYC) en CDD (Customer Due Diligence) Analisten, schatten de risico’s per klant in. Om deze risico analyse gedegen uit te voeren hebben zij informatie nodig van de klant. De huidige inzichtelijke gegevens zijn soms onvoldoende om een goede risico analyse te kunnen maken. Een bepaalde mate van privacy van de klant is logisch, maar privacy mag volgens Quality Checker Jerry niet de drijfveer van het geheel zijn. Jerry: “Als bank zijnde zijn we allemaal met één doel bezig en dat is een gezond financieel stelsel in stand houden, en daarbij hebben we beloftes vastgelegd zoals de bankierseed en de gedragscode waar we ons aan moeten houden. Dit maakt dat ik denk dat samenwerking binnen afdelingen maar ook tussen banken kansen biedt om financiële fraude te bestrijden, en dus ons gezamenlijk doel te behalen.”

Nieuwe kansen

Ondanks dat de wetgeving in de weg kan zitten, zien de professionals positieve ontwikkelingen. Quality Checker Nick zegt: “Inmiddels wordt er via ‘Cross Boarder Lines’ samengewerkt waarbij kruisbestuiving (informatie uitwisseling) plaatsvindt tussen verschillende afdelingen en disciplines binnen banken. Dat zal een bepaalde toekomst inluiden.” De oprichting van een samenwerkingsverband tussen een aantal grootbanken in de zomer van 2020, bekend als Transaction Monitoring Nederland (TMNL), laat zien dat banken en overheidsinstellingen actief samenwerken om financiële criminaliteit tegen te gaan. “Soms houden we elkaar aan het werk door bij alle financiële instellingen, zoals grootbanken en accountantskantoren, opnieuw controles uit te laten voeren. Dit soort samenwerkingen kunnen veel voordelen opleveren, zowel voor de bank als voor de klant”, zegt Elly (KYC Quality Expert). Inmiddels wordt er ook onderzocht of bepaalde gegevens anoniem gedeeld kunnen worden, bijvoorbeeld door bankrekeningnummers te noemen in plaats van persoons- gegevens. Zo blijft de privacy gegarandeerd en tegelijkertijd kan het proces efficiënter ingericht worden.

Vertrouwen in de naleving van de AVG

Anthony stelt de vele tegenstanders van meer ruimte voor het delen van gegevens om financiële criminaliteit te voorkomen gerust: “Banken zijn enorm gefocust op de naleving van de privacy wetgeving en nemen dit uiterst serieus. Zo heeft bijvoorbeeld iedere afdeling een team van mensen die data opschonen.” Ook collega Danny zet de AVG wetgeving in een positief daglicht. Danny: “Ik heb een opleiding Data Protection Officer gedaan waarin ik leerde over de gedachtegang van de AVG. Zo mag je op bepaalde vlakken prima data inzien en vastleggen waardoor het je werk niet negatief beïnvloedt. Geautoriseerd gegevens inzien en alleen voor zakelijke doeleinden (zoals beloofd in de bankierseed) gebruiken is mogelijk.”

Is de AVG een utopie?

Duidelijke afspraken en een goede inzet van het morele kompas zijn dus belangrijke indicatoren bij het delen van gegevens. Maar met verschillende positieve ontwikkelingen lijkt het geen utopie meer te zijn om in de toekomst slimmer doch veilig en vertrouwelijk om te kunnen gaan met deze gegevens. Heb jij al eens nagedacht over de impact van de AVG wetgeving op jouw werk? En in hoeverre ben jij bereid om meer persoonsgegevens te delen om het werk van finance professionals gemakkelijker en uiteindelijk beter te maken?

Gerelateerde vacatures

Tags

  • compliance
  • financial crime
  • zakelijk financieren