PSD2, wat moet je ermee?

PSD2, wat moet je ermee?

Business line

HQ

Type

Blogs

Gepubliceerd op:

09-01-20

PSD staat voor Payment Service Directive. En hoe kan het anders: PSD2 is een opvolger van PSD1, die stamt uit 2007. PSD1 heeft voor de regulering van elektronische betalingsdiensten in de Europese Unie gezorgd. Deze richtlijnen bedienen kortgezegd innovatie, concurrentie en efficiëntie op het gebied van betaaldiensten. De snelle opkomst van mobiele transacties was aanleiding om de richtlijnen uit 2007 te herzien. PSD1 heeft gezorgd voor het bevorderen van meer concurrentie op het gebied van betalen. Nieuwe toetreders, de zogenaamde ‘niet-banken’, als Adyen, CCV, Apple Pay en Mollie, zijn goede voorbeelden van betaaldiensten die zijn geboren uit het PSD1-tijdperk. Nu vraag je je misschien af waarom er dan een tweede versie van de PSD-richtlijnen moet komen? Maar eerst zal er toegelicht worden wat PSD2 precies inhoudt.

Wat is PSD2?

PSD2 is een vernieuwde Europese wet voor betalingsverkeer, die sinds februari 2019 zijn intrede heeft gedaan in Nederland. Door deze nieuwe wet is het mogelijk om derden toegang te geven tot je betaalgegevens. PSD2 verplicht namelijk banken om deze partijen toegang te geven tot je betaalrekening als je daar toestemming voor geeft. Dit zijn partijen als bedrijven die betaaldiensten aanbieden.  Voor de invoering van PSD2 hadden alleen banken en jij zelf toegang tot je betaalrekening. Dat is veranderd, als consument kan je nu bepalen wie er allemaal gebruik mag maken van je betaalgegevens.

Waarom PSD2 er moest komen

Mobiel betalen heeft de laatste jaren een enorme groei doorstaan. Verschillende bedrijven zijn in het gat gesprongen dat vrij kwam bij de regulering van de Europese PSD-richtlijnen. Deze wildgroei aan initiatieven heeft geleid tot onsamenhangende vergunningen, juridische uitdagingen op het gebied van verantwoordelijkheden, en soms zelfs tot een gebrek aan consumentenbescherming. Genoeg reden dus om de PSD1-richtlijnen te herzien. Met de komst van nieuwe richtlijnen moeten financiële dienstverleners opnieuw in kaart brengen hoe zij in een markt willen opereren die steeds concurrerender wordt.

Als een consument een online aankoop doet, vult deze zijn of haar betaalgegegevens in op de website waar de aankoop gedaan wordt. Door de komst van de PSD2-richtlijn mogen verkopers consumenten nu om toestemming vragen om hun bankgegevens te gebruiken. Zodra de consument deze toestemming geeft, zal de verkoper de betaling rechtstreeks ontvangen zonder de tussenpersoon. Dit leidt direct tot meer concurrentie op de online betaalmarkt. Verkopers kunnen daarnaast, met toestemming van de consument, ook transactie- en saldigegevens opvragen op basis van de nieuwe PSD2-richtlijnen. Deze data van consumenten brengt commerciële mogelijkheden met zich mee. Bij toestemming van de consument kunnen banken en verkopers consumenten voorzien van op maat gemaakte aanbiedingen of services. Om gebruik te mogen maken van PSD2 moeten bedrijven echter wel aan strenge regelgeving voldoen, de European Banking Authority heeft hiervoor de Regulatory Technical Standards (RTS) ontwikkeld.

ebanking psd2 flowchart wat moet je met psd2

Voordelen vs. nadelen

Er zijn verscheidene verschillende geluiden op de markt over PSD2. Is dit een ontwikkeling waar we blij mee moeten zijn of moeten we er juist zo ver mogelijk van weg blijven. Wij hebben de voor en nadelen op een rijtje gezet. We zijn benieuwd welke voor jou zwaarder wegen.

Voordelen van de PSD2
  • Als banking professional kun je met de data die vrijkomt meer specifieke, persoonlijke aanbiedingen aan jouw klant doen.
  • Customer experience wordt nóg belangrijker: gebruik de nieuwe richtlijnen om een goed financieel beeld van jouw klant te schetsen.
  • Samenwerkingsverbanden tussen gevestigde banken en nieuwe start-ups op het gebied van innovatieve apps voor het bevorderen van de customer experience wordt steeds denkbaarder. De nieuwe privacy wetgeving AVG heeft het moeilijker gemaakt voor banken om klanten een passende lening aan te bieden, met overkreditering als gevolg. Doordat klanten middels de PSD2 zelf toestemming geven, kan dit het proces van het aanvragen van een lening of hypotheek makkelijker maken.
Nadelen van de PSD2
  • Privacy is de grootste reden van tegengeluiden voor PSD2. Beveiliging is belangrijk voor de gevoelige informatie die vrijkomt met de PSD2. Doordat jouw betalingsgegevens beschikbaar worden voor geverifieerde partijen zouden er ongunstige situaties kunnen ontstaan voor consumenten. Maak jij bijvoorbeeld iedere avond rond zes uur €5 over naar Smullers bv., dan zou een zorgverzekeraar de conclusie kunnen trekken dat je er een ongezonde levensstijl op nahoud en hierom jouw premie omhoog doen.
  • Privacy blijft ook op Europees niveau belangrijk. Er bestaan zorgen dat niet elke Europese toezichthouder de richtlijnen goed genoeg uitlegt en even streng handhaaft op overtredingen. Kwaadwillende zouden op zoek kunnen gaan naar de landen waar de regels voor het aanvragen van een vergunning het soepelst worden nageleefd.
  • Banken moeten goed nadenken over eventuele nieuwe ondernemingsstrategieën, om te zorgen dat hun rol niet volledig wordt uitgekleed door de nieuwe opkomende Europese concurrenten.

Third party service providers

In de PSD2 is daarnaast specifieke aandacht voor de zogenaamde derde partijen, welke geen bank zijn. In de PSD2 worden dat de third party service providers genoemd (tpp’s). Deze partijen mogen betaaldiensten in twee vormen aan consumenten aanbieden:

Toegang tot de rekeninginformatie: de aanbieder kan deze informatie gebruiken om innovatieve diensten te ontwikkelen. Dit soort aanbieders worden PISP (Payment Initiation Service Provider) genoemd en mogen betaaltransacties uitvoeren.

Een partij dat informatie mag verzamelen van één of meerdere bankrekeningen. Deze partijen worden AISP’s genoemd. Bijvoorbeeld om een overzichtelijk dashboard te creëren voor de consument.

Gerelateerde vacatures

Tags

  • E-banking