Een bak ervaring na 10 jaar financiële detachering

Een bak ervaring na 10 jaar financiële detachering

Business line

Zakelijk Financieren

Type

Groeien bij Octas

Gepubliceerd op:

04-06-20

Aan de virtuele tafel zitten Octas professionals Saskia Bertrams, Rayn Monsch en Ronald van Steensel. Waarom deze drie? Opgeteld zijn zij samen 26,5 jaar werkzaam in de bancaire detachering bij Octas, en dat is een prachtige gelegenheid om met hen in gesprek te gaan over hun beleving als werknemer van Octas binnen de continu bewegende bancaire sector.

Hoe is de connectie met Octas begonnen?

“10 jaar geleden kreeg ik het gevoel dat ik niet oud ging worden bij mijn toenmalige werkgever; het kriebelde weer om de detachering in te gaan. Via een collega kwam ik in contact met Octas en het klikte direct’’, vertelt Ronald. Rayn en Saskia hadden behoefte aan een nieuwe stap in hun carrière en het sterke netwerk van Octas bij verschillende grootbanken, trok hun aandacht. Ik zie een brede glimlach op het scherm verschijnen bij Rayn, die zegt: “Het verbaast me dat ik al 10 jaar bij Octas zit, de tijd vliegt!’’

Allemaal behoefte aan iets nieuws, maar waarom de keuze voor detachering?

“Door mijn eerdere werkervaring bij een ander detacheringsbureau ben ik erachter gekomen dat de manier waarop ik naar werk en de werkomgeving kijk, past bij detacheren. Dat is ook wat ik mee wil geven aan nieuwelingen binnen detachering. Je moet je open willen en kunnen stellen voor ander werk en een veranderende omgeving. Bij iedere opdrachtgever ervaar je een andere cultuur en werkwijze en juist dat maakt het voor mij zo leuk en leerzaam.’’, geeft Ronald aan. Saskia vult aan: “Zeker Ronald, het ligt er ook aan hoe je Octas in jouw carrière ‘gebruikt’. Dit kan als springplank zijn om bij een van je droombanken te werken of om verschillende opdrachten te doen waarbij je een echte specialist wordt in je vakgebied én een rijke werkervaring opdoet.’’ Voor Rayn zijn de wisselende opdrachten leidend in zijn motivatie om als gedetacheerde te werken. Rayn: “Initiatief tonen, flexibel zijn en ervarener worden als professional zijn voor mij belangrijke voordelen van detacheren.”. Ronald vervolgt: “Veelal is mij gevraagd om vast in dienst te treden bij de opdrachtgever. Dat is het mooiste compliment dat ik kan krijgen, maar toch moet ik ze altijd teleur stellen met een ‘nee’ antwoord; ik houd van afwisseling dus ik kies voor detachering bij Octas.’’

Drie octas professionals videobellen na 10 jaar in dienst

Detacheren = leren beïnvloeden

Het drietal noemt ‘learning on the job’ als belangrijkste leerfactor voor hun ontwikkeling als professional. “Learning on the job is waardoor ik mij, bij iedere opdrachtgever weer, ontwikkel’’ aldus Saskia. Het samenspel tussen jou, de opdrachtgever en Octas is belangrijk, geeft Ronald aan. “Houding en relatie bij de opdrachtgever zijn hierbij doorslaggevend. Als je je gewoon als ‘vaste’ medewerker opstelt, maar dan mét een stukje toegevoegde waarde van de bagage die jij hebt van eerder opdrachten, wordt dat heel erg gewaardeerd. Opdrachtgevers geven je de kans en de tijd om opleidingen te doen, en dat is fijn.’’

Welke rol speelt Octas in het leren? “Mijn businessmanager vraagt aan mij wat aansluit bij mijn interesse, en daarbij kan ik zelf altijd aan de bel trekken. Ik heb het liefst cursussen die direct aansluiten voor het werk dat ik op dat moment doe. Zo heb ik eens een cursus beïnvloeden gevolgd’’, vertelt Saskia. Volgens Rayn kan Octas naast faciliterend en ondersteunend, ook als sparringpartner fungeren. “Sparren over waar ik nu sta en waar ik heen wil in de toekomst. Zo heeft Octas mij een keer een functie aangeboden waarvan ik dacht ‘dit never nooit!’, maar uiteindelijk was het goed dat ze mij dit hebben laten proberen want binnen dit vakgebied heb ik nu toch mijn draai gevonden.

``Persoonlijk`` de verbindende factor

Als de drie op de afgelopen jaren terugblikken, zien ze dat ze verschillende dingen, zowel in het werk- als privéleven, hebben meegemaakt waar Octas hen op persoonlijke wijze in heeft begeleid. “Toen ik bij Octas kwam werken was net mijn jongste zoon geboren, met drie kids thuis was het mega druk. Octas had veel begrip en aandacht voor mijn situatie. In de combinatie tussen werk en privé merk ik dat Octas meedenkt in mogelijkheden, in plaats van in belemmeringen’’, vertelt Ronald. Volgens Rayn zijn er een aantal dingen in zijn leven gebeurd, waarin hij heel dankbaar is hoe Octas daarmee om is gegaan. “Het menselijke aspect is heel goed, daarom zit ik ook bij Octas’’. Voor Saskia is er in de afgelopen 10 jaar niet veel veranderd; “Octas weet wat ik wil, de afwisseling is voor mij leading, en dat is nog steeds zo.’’. Ronald geeft een voorbeeld ter illustratie. “Octas had een prijsvraag gemaakt met betrekking tot de naam van het nieuwe magazine. Met mijn ingezonden antwoord “STERK’’ had ik gewonnen. Op een avond stond Norbert (directeur Octas), in pak mét een chauffeurspet, voor mijn deur in een prachtige auto, speciaal gehuurd voor deze gelegenheid, om mij samen met mijn vrouw naar de stad te rijden voor een geweldige avond met een diner. Dat was één van mijn persoonlijke hoogtepunten bij Octas!’’

Koesteren, versterken en verbinden; hoe?

De drie professionals herkennen de kernwaarden binnen hun werk. “Door proactief te zijn en kwalitatief goede adviezen te leveren, versterk ik bij de opdrachtgevers het managementteam. Daarnaast maak ik verbinding bij de opdrachtgever door goed te communiceren en duidelijk verwachtingen te managen. Op events van Octas verbind ik me met mijn mede professional collega’s.’’, benoemt Saskia. Ronald vult aan; “Koesteren betekent de relatie tussen werkgever en medewerker, die staat voorop. Versterken en verbinden zie ik in relatie tot het uitvoeren van je opdracht. Als dat succesvol verloopt, dan kan je je opdrachtgever, je collega’s bij de opdrachtgever én je collega’s binnen Octas versterken. Verbinding is een containerbegrip, maar dé core business van Octas: mensen aan elkaar verbinden die elkaar zoeken (opdrachtgever en opdrachtnemer). In deze verbinding zijn de lijntjes kort en is de benaderbaarheid groots, als er wat is kan je Octas direct bellen.’’

Wat brengt de toekomst?

Saskia beargumenteert dat de wet- en regelgeving mede bepalen hoe Octas er in 2030 uit zal zien. Rayn en Ronald zien het persoonlijke karakter dat Octas vandaag de dag heeft, in 2030 ook nog aanwezig zijn. “Geen enkel bedrijf zal er, zeker gezien de huidige situatie, hetzelfde uitzien als nu, zegt Ronald. Dat zal ook voor Octas gelden. Wat we nu aan het doen zijn, dit video interview, wordt gemeenschappelijk goed en het nieuwe ‘normaal’. In 2030 zal Octas haar persoonlijke karakter nog steeds als kracht behouden.’’

Gerelateerde vacatures

Tags

  • detachering
  • persoonlijk leiderschap