Wat is een bankierseed en waarom wordt deze afgelegd?

Wat is een bankierseed en waarom wordt deze afgelegd?

Business line

HQ

Type

Blogs

Gepubliceerd op:

18-01-22

Wat is een bankierseed?

De bankierseed is een beroepseed waarbij alle bankmedewerkers beloven dat ze het belang van de klant centraal stellen en dat ze hun functie integer en zorgvuldig zullen uitoefenen. Aan de bankierseed is een gedragscode verbonden. Hier moet iedereen uit de financiële sector zich aan houden. Financiële ondernemingen zijn zelf verantwoordelijk voor het afleggen en registreren van de bankierseed. Inmiddels is de bankierseed door minstens 60.000 financiële medewerkers in Nederland afgelegd.

Wat staat er in een bankierseed?

In de bankierseed staat een verklaring die afgelegd en ondertekend moet worden door iedere bankmedewerker die in dienst treedt. Na het ondertekenen van de verklaring wordt hij/zij onderworpen aan het bancair tuchtrecht. Het tuchtrecht ziet er op toe dat de bankmedewerkers zich hieraan houden. Dat betekent dat een eventuele schending van de eed of gedragscode of klacht van een klant kan leiden tot tuchtrechtelijke maatregelen zoals een boete, een berisping en/of in sommige gevallen zelfs een beroepsverbod. Een bankierseed moet je dus zeker serieus nemen!

Wie legt een bankierseed af?

Alle bestaande en nieuwe bankmedewerkers moeten de bankierseed afleggen. Ook beleggingsondernemingen, beheerders van beleggingsinstellingen, aanbieders van beleggingsobjecten, aanbieders van krediet en overige financiële dienstverleners moeten de eed afleggen. Dit geldt voor beleidsbepalers, commissarissen, medewerkers met inhoudelijk klantcontact en medewerkers die het risicoprofiel van de onderneming kunnen beïnvloeden. Bij het ondertekenen van de eed zijn meestal drie personen aanwezig: de persoon die de eed aflegt, een manager die de eed afneemt en een andere collega die getuigt.

Hoe luidt een bankierseed?

Een bankierseed is voor iedereen hetzelfde en luidt als volgt:

Ik zweer/beloof binnen de grenzen van mijn functie die ik op enig moment in de bancaire sector vervul:

 • dat ik mijn functie integer en zorgvuldig zal uitoefenen;
 • dat ik een zorgvuldige afweging maak tussen de belangen van alle partijen die bij de onderneming zijn betrokken, te weten die van de klanten, de aandeelhouders, de werknemers en de samenleving waarin de onderneming opereert;
 • dat ik in die afweging het belang van de klant centraal zal stellen;
 • dat ik mij zal gedragen naar de wetten, de reglementen en de gedragscodes die op mij van toepassing zijn;
 • dat ik geheim zal houden wat mij is toevertrouwd;
 • dat ik geen misbruik zal maken van mijn kennis;
 • dat ik mij open en toetsbaar zal opstellen en mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving ken;
 • dat ik mij zal inspannen om het vertrouwen in de financiële sector te behouden en te bevorderen.

Zo waarlijk helpe mij god Almachtig! / Dat verklaar en beloof ik!

Na het afleggen van deze eed, wordt er een verklaring ondertekend, die als volgt luidt:

Op [datum], werd te [plaats] ten overstaan van [naam persoon ten overstaan van wie de eed of belofte is afgelegd], en in tegenwoordigheid van [naam andere vertegenwoordiger van de onderneming of branche­ of beroepsorganisatie] de eed /belofte volgens bovenvermeld formulier afgelegd.

Tevens bevestigt [naam betrokkene] zich te houden aan de gedragsregels en de handhaving van de gedragsregels en de uitoefening van de bevoegdheden op grond van het Tuchtreglement bancaire sector te erkennen;

Na de ondertekening gaat de bankierseed in en word je definitief onderworpen aan het tuchtrecht.

Gerelateerde vacatures

Tags

 • bankierseed
 • detachering
 • Young professional