Onze Octas- voorwaarden

Diverse arbeidsovereenkomsten

Bij Octas werken we met verschillende soorten arbeidsovereenkomsten. Wij leggen het verschil hierin graag voor je uit:

Projectcontract:
Overeenkomst voor professionals in dienst van Octas waarbij de duur van de overeenkomst afhankelijk is van het project waarbij de werkzaamheden en opdrachtgever specifiek zijn omschreven.

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd:
Overeenkomst voor professionals die voor een vooraf bepaalde tijd in dienst treden bij Octas. Gedurende deze periode zal de professional op detacheringsbasis werkzaamheden verrichten voor Octas en haar opdrachtgevers. Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd hebben een maximum duur van twee jaar en kunnen binnen deze twee jaar maximaal twee keer verlengd worden.

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd:
Overeenkomst waarbij enkel de aanvangsdatum van te voren is vastgesteld. Gedurende de overeenkomst zal de professional op detacheringsbasis werkzaamheden verrichten voor Octas en haar opdrachtgevers.

Werken bij Octas

Om de weg naar ontwikkeling, succes en geluk te versnellen is het belangrijk om deel te nemen aan netwerken. Octas biedt, als specialist binnen het bank- en verzekeringswezen, jou dit netwerk. Hierdoor kunnen wij op persoonlijke wijze professionals met elkaar en met opdrachtgevers in contact laten treden, elkaar versterken en verbinden. Op deze manier ontwikkelen en vernieuwen we bestaande netwerken en koesteren wij zowel onze professionals als onze relaties.

"Wij maken werk van je ambities!"

Bij Octas betekent werken meer dan werken alleen. We werken naar jouw doelen toe, maken werk van je ambitie. Daarnaast is vertrouwen ook belangrijk. Want op basis van vertrouwen bouwen we samen aan werkgeluk. En werkgeluk is de basis van succes.

Meer dan werken alleen